About US

Who We Are

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าทั้งเก่าและใหม่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งในเรื่องของดีไซน์ ขนาด ความสะดวกในการใช้งาน และช่องจ่ายไฟ จึงไม่รบกวนคนรอบข้าง ยังมีการพัฒนาหม้อต้มบุหรี่ไฟฟ้าจากหลากหลายแขนง ทำให้เตาไฟฟ้ามีคุณสมบัติและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แต่บทความต่อไปนี้ผมจะแนะนำกระติกไฟฟ้ายี่ห้อ Uwell สำหรับผู้สูบบุหรี่เพื่อประเมินจุดเด่นของยี่ห้อนี้ว่าเป็นกระติกระบบเปิดที่ดีที่สุดในปี 2019 เทคนิคไอน้ำ 3 แบบ 3 อารมณ์ ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ ทันทีเพียง 30-45 นาที แบตเตอรี่ 90% เป็นต้น

Our Founder Team

พงษ์สิทธิ์ ชัยภูมิ

พงษ์สิทธิ์ ชัยภูมิ

Founder

Our Accountant Team

Our Administrator Team

บุณพจน์ สยนานนท์

บุณพจน์ สยนานนท์

หัวหน้าทีม Accountant

ปริญญา โอภาสพงส์

ปริญญา โอภาสพงส์

สมาชิกในทีม Accountant

พิมพ์ทอง สรพินิจ

พิมพ์ทอง สรพินิจ

สมาชิกในทีม Accountant

ปวิตรา สกุลวงศ์

ปวิตรา สกุลวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

ศุภิสรา จุลพัฒน์

ศุภิสรา จุลพัฒน์

หัวหน้าทีม Administrator

ปภาวดี เหล่าอรุณ

ปภาวดี เหล่าอรุณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ปองภพ แสงสุวรรณ

ปองภพ แสงสุวรรณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุทธิพงษ์ พงศ์พิโรจ

สุทธิพงษ์ พงศ์พิโรจ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

เรวัต แสงสว่าง

เรวัต แสงสว่าง

หัวหน้าทีม Web Developing

สุชิต โอภาสพงส์

สุชิต โอภาสพงส์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

แววพรรณ บุญขาว

แววพรรณ บุญขาว

หัวหน้าทีม Content Creating

ธมน ปลื้มปิติ

ธมน ปลื้มปิติ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นโรตม์ โชตวาณิช

นโรตม์ โชตวาณิช

ผู้ร่วมทีม Content Creating

สุปรีญา ปิติวัฒน์

สุปรีญา ปิติวัฒน์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พงศ์พิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์

พงศ์พิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ยศภัทร สันติภิภักดิ์

ยศภัทร สันติภิภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปวันรัตน์ แสงสุวรรณ

ปวันรัตน์ แสงสุวรรณ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

เรยา งามขวัญ

เรยา งามขวัญ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing